Kvaliteten på cigarrer
Många cigarrhandlare brukar lukta på själva cigarren innan de har köpt den. Visst doftar det gott men det är inte ett bra sätt att kontrollera om en cigarr är bra eller inte. Vill man verkligen känna doften av en god cigarr, då ska man inte föra den så att den nuddar näsborrarna eller nästippen utan man bör hålla ett visst avstånd från cigarren och näsan. Om man riktigt tänker efter, kan försäljarem tycka att det är oangemänt. Det finns också andra sätt att kontrollera en cigarrs kvalitet, på. Här är några metoder:
  1. En cigarr som har bra kvalitet är en cigarr som luktar bra och har ett bra utseende. När man väljer en eller flera cigarrer ur en cigarrlåda ska man tänka på att alla cigarrer ska ha exakt samma färg. Det spelar ingen roll om det finns en och annan cigarr som har en ljusare respektive mörkare färgton. Det ljusare cigarrerna är placerade till höger i cigarrlådan och de mörkare cigarrerna till vänster. Om däremot cigarrerna har en annorlunda färgton som till exempel svart eller grönbrunt då ska man välja en annan cigarr/cigarrlåda.

  2. Ett annat sätt för att kolla kvaliten, är att känna försiktigt på cigarren. Man kan klämma cigarren lite löst mellan pekfinger och tumme. Efter att cigarren klämmts kan man se att den återtar sin ursprungliga form, men det är endast cigarrer som är färska som återtar sin ursprungliga form. Om cigarren knastrar och om den fortfarande har en inbuktning efter att man slutat klämma, då är cigarren antingen för torr eller av dålig kvalitet.

Om man ska köpa en hel cigarrlåda eller flera stycken ska man inte bara utföra dessa kvalitetskontrollmetoder utan man bör också lukta på en eller två cigarrer från lådans botten och en eller två stycken som ligger högst upp. Om cigarrerna från bottnet och de från toppen luktar gott innebär det att cigarrerna håller kvaliteten. Men om cigarrerna från bottnet har en annorlunda lukt en dem från toppen bör man byta cigarrlåda. När man luktar en cigarr så ska man helst lukta cigarrens spets och dess tändände.